Menu

Svenska världsminnen

Svenska Världsminnen

Svenska Unescorådet har bildat en svensk nationalkommitté för Världsminnesprogrammet under ledning av riksarkivarien, som är chef för Riksarkivet. Kommittén, som rapporterar till Unescorådet, har arbetat med de svenska nomineringarna till programmet, vilka presenterats för Svenska Unescorådet och efter beslut och godkännande sänts vidare till Unesco. Följande sex svenska bidrag har hittills tagits upp på Unescos förteckning över Världsminnen.

Astrid Lindgrens arkiv (2005)
Förvaras på Kungliga biblioteket
Det stora arkivet på ca 150 hyllmeter omfattar bl a koncept, brev, foton och pressklipp

Emanuel Swedenborgs arkiv (2005)
Kungliga Vetenskapsakademien
Arkivet efter Emanuel Swedenborg (1688-1772), naturvetenskapsman och senare religionsfilosof och författare.

Ingmar Bergmans arkiv (2007)
Stiftelsen Ingmar Bergman
Ett omfattande och heltäckande material som visar hur regissören och författaren Ingmar Bergman arbetade och hur hans verk växte fram.

Alfred Nobels familjearkiv (2007)
Riksarkivet i Stockholm och Lund
Flera arkiv som ger en god bild av familjens industri- och affärsverksamhet men också av de mer privata sidorna av Alfred Nobels liv.

Silverbibeln, codex argentus (2011)
Uppsala universitetsbibliotek
Prakthandskriften med de fyra evangelierna från tidigt 500-tal, som också är den enda kända skriften på det gotiska språket.

Stockholms stads byggnadsritningar (2011)
Stockholms stadsarkiv
En unik, sammanhängande samling byggnadsritningar från tidigt 1700-tal till sent 1900-tal.

Dag Hammarskjölds arkiv (2017)
I sitt testamente bestämde Dag Hammarskjöld (1905-1961) att hans arkivalier skulle överlämnas till Kungliga biblioteket. Samlingen omfattar bl a betydelsefullt material kring FN:s historia.

De svenska världsminnena beskrivs mera utförligt i En introduktion till Memory of the World – Världsminnesprogrammet (Svenska Unescorådets skriftserie 1/2012). Skriften kan laddas ned här som PDF eller kostnadsfritt beställas från den svenska världsminneskommittén – adress finns under Vart vänder jag mig?


Ritning ur Nobels arkiv